Pracownia gospodarstwa domowego

Głównym zadaniem zajęć prowadzonych w tej pracowni  jest nauka podstawowych czynności życia codziennego, samoobsługi oraz ogólnej zaradności  uczestników w domu oraz w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy uczą się wielu czynności przydatnych w domu, w kuchni, w warsztacie. W ramach nauki samodzielności uczestnicy w tej pracowni nabywają umiejętności przygotowania sobie prostego posiłku  na śniadanie lub – niektórzy - prostego dania obiadowego. Zgodnie z planem  pracowni, który zakłada również naukę posługiwania się pieniędzmi   i wykonywanie zakupów, uczestnicy   pod opieką instruktora biorą czynny udział w comiesięcznych zakupach materiałów do terapii. Uczestnicy z pracowni gospodarstwa domowego każdorazowo angażują się w przygotowanie poczęstunku podczas różnych imprez okolicznościowych i integracyjnych.   Podczas wspólnego przygotowywania posiłków uczestnicy uczą się współpracy, zaangażowania i odpowiedzialności za przydzielone zadania. Spotkania przy wspólnym stole uczą naszych podopiecznych współżycia w grupie, wzajemnego szacunku i przestrzegania zasad dobrego i kulturalnego zachowania.              

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.