Działalność

     Warsztat Terapii działa już ponad 25 lat stwarzając osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym podjęcie pracy możliwość udziału poprzez terapię zajęciową w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

     Celem Warsztatu jest ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania życia codziennego oraz zaradności osobistej ; przygotowanie do życia w środowisku społecznym min przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu.

     Zajęcia w placówce prowadzone są w 13 pracowniach tematycznych (pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczna, kompetencji społecznych i higieny zdrowia, muzykoterapii, tkacka, przyrodnicza, robótek ręcznych, modelarska, językowo-poznawcza, komputerowa, hafciarska). Nasi podopieczni objęci są także rehabilitacją ruchową i terapią psychologiczną. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych pozwala na wszechstronny rozwój w tym na rozwijanie zainteresowań w takich dziedzinach jak:
1. Sport (uczestnictwo w zawodach m.in. tenisa stołowego, piłki nożnej)
2. Rękodzieło artystyczne (hafciarstwo, tkactwo, wyplatanie, gobeliniarstwo,krawiectwo)
3. Plastyczna (malarstwo, rysunek, praca w gipsie)
4. Kulinarna (gotowanie, pieczenie)
5. Przyroda (uprawa kwiatów, warzyw, sadzenie lasu)
6. Komputer („poruszanie się” po Internecie, praca w programie Office, drukowanie)
7. Wiedza ogólna ( utrwalenie nabytych wiadomości szkolnych, higiena zdrowia, kompetencje społeczne, śledzenie na bieżąco wydarzeń)
8. Muzyka i taniec (uczestnictwo w zespole teatralno-tanecznym „Obieżyświaty”)
9. Modelarstwo (m.in. praca w drewnie)

     Terapia psychologiczna ukierunkowana jest na aktywizację intelektualną i mobilizację do komunikacji werbalnej.

    Organizujemy wycieczki krajoznawcze, spotkania z rodzicami, opiekunami, giełdy wykonanych prac. Uczestnicy otrzymują co miesiąc kieszonkowe. Program działań terapeutycznych, który procentuje osiągnięciem pozytywnych wyników jest opracowany i prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę. W naszej placówce wprowadziliśmy zasadę życzliwości, wzajemnego zaufania i sympatii. Uczestnicy nie ponoszą żadnej odpłatności a udział w zajęciach. Zapewniamy także bezpłatny transport (dowóz i odwóz). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.