Dla kogo nasz WTZ

WTZ - Warsztat Terapii Zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikiem WTZ może zostać osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Orzeczenie takie w naszym mieście można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydawane przez Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (ul. Świętokrzyska 22, pokój nr 23, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, tel. kontaktowy – 41 249-94-15 )

Copyright © 2016. All Rights Reserved.