Pracownia rehabilitacji ruchowej

Wszyscy uczestnicy WTZ objęci są systematyczną rehabilitacją ruchową prowadzoną w oparciu o wskazania lekarskie w formie indywidualnej i zespołowej. Realizowane cele: powstrzymywanie od pogłębiania wad postawy, wad fizjologicznych oraz ich korygowanie, wyrobienie nawyków higienicznych, wdrażanie do współpracy i współdziałania w zespole, uświadamiano znaczenie aktywności fizycznej dla organizmu, wdrażano do aktywności ruchowej i czynnego wypoczynku, przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach sportowych, organizacji zawodów oraz dopingowania. Zajęcia zespołowe prowadzone są na boisku sportowym osiedla Pułanki, na sali lustrzanej hali sportowo -widowiskowej KSZO, na imprezach poza terenem WTZ oraz na wycieczkach i wyjazdach.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.