Pracownia Robótek ręcznych

Głównym celem prowadzonych zajęć jest nabycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, a także wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie zainteresowań rękodzielnictwem, utrwalanie zachowań społecznie akceptowanych i wiadomości szkolnych. Założenia realizowane są poprzez ćwiczenia praktyczne, pokazy, rozmowy, dyskusje, wyjazdy do miasta,  ćwiczenie małej ekonomii oraz naukę zasad bezpieczeństwa. Stosowane metody wpływają na znaczna poprawę funkcjonowania uczestników. Terapia zajęciowa odbywa się zgodnie z planem pracy tworzonym przy współudziale osób przypisanych do pracowni. Szycie ręczne, wyplatanie , haftowanie to czynności ćwiczone na zajęciach. Efektami tych działań są m.in. stroiki okolicznościowe, zabawki z tkaniny, haftowane poduszki, kartki okolicznościowe. Osoby słabsze manualnie wykonują prace pomocnicze. Zajęcia sprzyjają procesowi rehabilitacji, wpływają na rozwój psychofizyczny, poczucie większej wartości. Umożliwiają osiągnięcie samorealizacji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Całość zajęć wpływa na poprawę ogólnej sprawności i zaradności w codziennym funkcjonowaniu.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.