Pracownia Tkacka

Uczestnicy są objęci terapią motoryki małej, usprawnianiem ogólnej koordynacji  oraz  kontroli ruchów ciała, dostarczaniem nowych aktywności wymagających planowania ruchu , a także inicjujących spontaniczne zachowania. Wykonywane są prace rękodzielnicze, w trakcie których podopieczni nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami tkackimi, wyplatane są małe formy gobelinowe ze skrawków kolorowych tkanin, tkano igłą tkacką, wykonywane są prace plastyczne na drewnie techniką decoupage. W okresach przedświątecznych uczestnicy wytwarzają stroiki oraz inne elementy ozdobne. W grupie została zastosowana również muzykoterapia bierna i relaksacja ( słuchanie wybranych utworów, dzielenie się odczuciami).Podopiecznych objęci są kompleksowym oddziaływaniem na wszystkie strefy życia; samoobsługę, strefę poznawczą, komunikacje (niwelowanie wulgaryzmów), usprawnianiem motoryki małej oraz uspołecznianiem.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.