Pracownia Modelarska

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy kształtują i doskonalą umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami do ręcznej obróbki drewna (piła, dłuto, narzędzia ścierne) oraz elektronarzędziami (wiertarka, wyrzynarka).Zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów i ich właściwościami oraz sposobami ich łączenia. Niektórzy uczyli się wykonywania drobnych napraw i renowacji sprzętów (krzesła, półki). Uczestnicy doskonalą umiejętności tworzenia origami, które rozwija sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, wytrwałość i samodzielność. Wszystkie metody dydaktyczne, ćwiczenia i prace są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego uczestnika z uwzględnieniem zasad BHP.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.