Pracownia Językowo - Poznawcza

Terapia uczestników w pracowni językowo- poznawczej skupia się głównie na poprawie zaradności osobistej, rozwijaniu umiejętności życia codziennego, ćwiczeniach kształtujących zdolności manualne, spostrzegawczość i logiczne myślenie. Doskonali się także podstawowe umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie). Uczestnicy utrwalają sobie nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku, ćwiczą umiejętność określania daty. W pracowni stosuje się różne metody – pokaz i odwzorowywanie, rozmowa i dyskusja, obserwacja, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem. Stosuje się różne środki dydaktyczne np. rozsypanki literowe i wyrazowe, słuchowiska, teksty z lukami, krzyżówki, rebusy, zagadki. Prace są przystosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika.  W ramach terapii prowadzone są zajęcia stymulujące rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji kształtów i kolorów, ćwiczenia koncentracji uwagi, dostarczenie wrażeń i nauka ich kojarzenia.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.